اطلاعات فنی

در صورتیکه خواستار خرید یا مشارکت در تولید داخل و خارج ایران درخواست خود را به ایمیل ما ارسال کنید

برای کسب نمایندگی 31 استان خارج و داخل ایران درخواست خود را به ایمیل ما ارسال کنید

گواهی نامه ثبت اختراع به شماره 88563 به ثبت رسیده و هرگونه بهره برداری و استفاده از آن پیگیرد قانونی دارد

ما آمادگی داریم با نصب پنل خورشیدی دستگاه هوشمند کولر آبی برقی را راه اندازی نماییم.

انرژی مصرفی دستگاه هوشمند کولر آبی به مدت 20 سال رایگان می باشد

ما آمادگی داریم کولر های ابطالی قوه قضاییه و کولرهای گازی را جایگزین دستگاه هوشمند کولر آبی برقی با انرژی خورشیدی نماییم.