واحد تحقیقاتی و پژوهشی شرکت

سیم سوم هوشمند

مبتکر طرح سیستم سیم سوم در کشور

خدمات رایگان

پژوهشگاه، آزمایشگاه کولر هوشمند آبی تراکمی خورشیدی شرکت سیم سوم هوشمند
گواهی اختراع طراحی، فناوری و نوآوری در تولید برای اولین بار در ایران و جهان
کاملا  بهداشتی، زیست محیطی، ایمنی، تصفیه هوا، کم مصرف، اقتصادی و بادوام

گواهی اختراع دستگاه کنترل هوشمند چاه اتصال زمین جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی، معلولیت و پرت انرژی توسط
«محمد نصیری»کولر هوشمند آبی تراکمی خورشیدی


اولین تولید و ابداع کننده

کولر هوشمند آبی تراکمی خورشیدی

با 24 مزیت در ایران و جهان


سیستم کنترل هوشمند چاه اتصال زمین


اولین تولید کننده، مبتکر و اجرا کننده در تاسیسات برقی ساختمان ها

سیستم هوشمند کنترل اتصال زمین با الکترود استیل، مواد معدنی کاهش دهنده ی انرژی ژلاتینه

با 14 مزیت و سیستم هشدار دهنده تلفنی در ایران و جهان

دید به آینده داشته باشید

همه به این امر که ایران و جهان با مشکل کمبود منابع طبیعی از جمله آب مواجه است کاملا آگاه هستیم

محققان و پژوهشگران در حال تلاش هستند مشکلات زیست محیطی کمبود آب و گرمایش کره زمینی و بهداشت ارائه طرح نمایند و محصولات جایگزین ارائه نمایند.

تغییر رویکرد و رویه زندگی از خود ما شروع می شود. شما می توانید با انتخاب محصولات حافظ و هماهنگ با محیط زیست و بهداشت به حفظ و نگهداری آن به خصوص کاهش گرمایش زمین کمک شایانی بنمایید

محصولات شرکت سیم سم با کاهش مصرف منابع طبیعی انتخاب و جایگزین مناسبی درمقابل محصولات سنتی و قدیمی می باشد.